وبگاه شخصی محمد عبدالحسینی

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: ریاضیات، کامپیوتر، استاتیک، مکانیک سیالات، هیدرولیک، مهندسی رودخانه، مهندسی منابع آب، هیدرولوژی، هیدرولوژی مهندسی، نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی آب، نقشه‌برداری
كارشناسي ارشد: مدل‌های ریاضی در هیدرولوژی، روش‌های استوکاستیک در هیدرولوژی، ریاضیات مهندسی، تحلیل ریسک و عدم قطعیت در منابع آب، آبیاری سطحی، زهکشی تکمیلی، بهره‌وری آب در کشاورزی
دكتري: هیدرولیک آبیاری سطحی، هیدرولوژی پیشرفته، بهره‌وری آب در کشاورزی


نام دانشجوعنوان رسالهمقطع تحصیلی
یاسر علیزاده بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب دوره آتی با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه بالادست ایستگاه تمر) کارشناسی ارشد 
  بازديد : 31685
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان